BEFORE & AFTER - POSPROCES SVINICA

Aký vplyv na fotografiu má zvýraznenie kontrastu medzi svetlom a tieňmi a ako pomocou svetla upriamiť pozornosť iba na vybranú časť scény?


BEFORE & AFTER - POSPROCES VÝCHODNÁ VYSKOKÁ

Pre všetkých, ktorých bavia úpravy je k dispozícii Photoshop súbor (PSB) s vrstvami, v ktorom môžete vidieť ako z hľadiska svetla vznikala fotografia z Východnej Vysokej.


AKO PREŽIŤ NOČNÉ FOTENIE V MRAZE

V zásade je odpoveď celkom jednoduchá - treba sa obliecť teplo :). Fotografovanie nočnej horskej krajiny v zimnom období je závislé predovšetkým na oblečení, ideálne na ľahkom a veľmi teplom.


TIPY PRE LEPŠIU OBRAZOVÚ KVALITU

Zvýšený šum, posterizácia, či zlá kresba nie sú v krajinkárskej fotografii príliš vítané a ak nie sú "umeleckým zámerom" autora, je potrebné sa im v serióznej tvorbe vyhnúť.