BEFORE & AFTER - POSPROCES SVINICA

 

V predchádzajúcom BEFORE & AFTER Východná Vysoká sme dotvárali chýbajúce svetlo takpovediac z ničoho, niečo na štýl porekadla o pletení biču :). V dnešnom príklade si ukážeme, aký vplyv na fotografiu má zvýraznenie kontrastu medzi svetlom a tieňmi a ako pomocou svetla upriamiť pozornosť iba na vybranú časť scény. Platí, že správne nasmerovanie svetla nám urobí scénu atraktívnejšiu a prinesie do krajiny väčšiu hĺbku.

Link na stiahnutie súboru.